TIETOSUOJAKÄYTÄNNE VILLA LOMAKOLO

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä Villa Lomakolo

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Jari-Matti Alanko

3. Rekisterin nimi
Villa Lomakolo rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerromme sinulle näillä sivuilla Villa Lomakolon tuotteista, hinnoista, varausehdoista ja tekemismahdollisuuksista Ylläksen alueella.   Keräämme tietoa tämän sivun kävijöista lukumäärien osilta. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
  • tiedot jätetyistä ilmoituksista · mahdolliset luvat ja suostumukset,
  • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
  • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
  • mahdolliset nimi- ja osoitetiedot uuden informaation lähettämistä varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
  • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla tämän sivun kävijöiltä.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta.

7. Miten tietojani säilytetään ja yhdistetään?

Käsittelemme käyttäjän antamia tietoja  palvelun käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja erillisissä tietokannoissa. Säilytämme palveluiden käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja aina yhdistettyinä tunnisteisiin, jotka koostuvat tyypillisesti sattumanvaraisesti luoduista numerosarjoista, ja joista käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti. Käyttäjä saa lisätietoja käyttämistämme tekniikoista ja tunnisteista evästekäytännöistämme. Varauksiin liittyviä tietoja säilytetään vain sähköpostissa, puhelimessa, varausjärjestelmässä. Näitä tietoja ei koskaan jaeta eteenpäin.

8. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.  Hakutiedot, jotka google ad words tallentaa. Emme kerää henkilötietoja. 

Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt.

Kielto-oikeus

Emme anna mitään tietoja tai tee itse suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole paitsi varauskirjassa, jotka säilytetään verottajaa varten säädetyn ajan.

12. Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Asiakkaan tiedot (sähköposti, nimi ja puhelinnumero) ovat asiakkaan lähettämässä materiaalissa ja manuaalisesti yllä pidettävässä varausvihkossa. Eri varauskanaviin ja varauskirjaan on tunnukset ja oikeus vain Soile Holopaisella. Mikäli hän on estynyt (kuolema, vakava sairaus tai tapaturma), oikeus näihin siirtyy Jari-Matti Alangolle.  Varauskirjat ja laitteet ovat lukittujen ovien ja salasanojen takana.