VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Villa Lomakolo  noudattaa lomamökin (myöhemmin lomakohteen) vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut Villa Lomakololle sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varauksen tekeminen ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Varauksen voi tehdä netissä, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin noin 12 tunnin sisällä. Asiakas voi tehdä varauksen myös puhelimitse tai sähköpostilla. Asiakkaalle lähetetään varauksen jälkeen info- ja maksuohjeviesti. Ennakkomaksu (30 % lomakohteen vuokrahinnasta) tulee maksaa   sähköpostiviestin jälkeen viimeistään 2 - 4 päivän sisällä. Maksu vahvistaa varauksen. Loppulasku maksetaan ohjeen mukaan. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti. Asiakkaalle lähetetään infoviestissä ohjeet avaimesta ja muista tärkeistä asioista (ml. tilinumero). Varsinainen avainkoodi ja wifi -tunnus lähetetään viimeistään saapumispäivänä tekstiviestinä. 

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä.

Hinta 

Hinta sisältää mökin (la - la)  lisäksi polttopuut ja  (max 8 henk.) ja wifin. 

Loman kesto

Hinnaston hinnat  sis. 7 vrk:n viipymän (la - la). Joulu- ja hiihtoviikoilla vain viikkomyynti. Muina aikoina on mahdollista 3 - 7 vrk viipymät. Ota yhteyttä! 

Maksu vahvistaa varauksen Villa Lomakoloon

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun eräpäivään mennessä tai ennakkomaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus on maksettava eräpäivänä. 

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, Villa Lomakolo voi peruuttaa varauksen ilman erllillistä ilmoitusta. Asiakas maksaa kaikissa tapauksissa peruutuskulut, jotka ovat 150 €.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen villalomakolo@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 0400 950 260  Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut ko. sähköpostiin tai puhelimeen.

Jos laskun jättää maksamatta, varaus peruuntuu automaattisesti ja vuokraaja/mökin omistaja  ei  ota yhteyttä asiakkaaseen erikseen. Sopimus maksusta ja eräpäivät. 

Toimistoajan (ma-pe 8.30-17, la 10-18) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

  • Mikäli peruutus tapahtuu 60 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua, palautetaan koko maksu vähennettynä toimisto- ja peruutuskuluilla (150 €).
  • Mikäli peruutus tapahtuu 45 -59 vrk ennen vuokrauksen alkua, palautetaan loppumaksu vähennettynä peruutusmaksulla (70 €). Ennakkomaksua ei palauteta.
  • Mikäli peruutus tapahtuu 44 vrk tai myöhemmin ennen varauksen alkua, ei asiakkaan suorittamaa maksua palauteta.

Peruutukset sairaustapauksissa:

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Villa Lomakololle maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Villa Lomakololle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Villa Lomakolo voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Villa Lomakololle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, niin maksuja ei palauteta.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, voi Villa Lomakolo peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelutiedot lomakohteen kuvauksessa

Villa Lomakolon kuvauksessa (nettisivut ja eri kanavat) on mainintoja lähialueen palveluista (esim. rautatieasema, bussipysäkki, ravintola, kauppa, hiihtohissi jne.). Villa Lomakolo ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Jos sopimushinta sisältää  siivouspalvelut, tulee mökki olla tyhjänä klo 12.00. Hinnaston hinnat sisältävät siivouksen, mutta suosittelemme erityisesti joulu- hiihtoviikkojen ulkopuolella siivoamaan itse. ALENNUS hinnaston hinnoista 150,00 €. 

Vuokraan sisältyy  käyttöoikeus varatulle ajalle. Normaalit energiakulut, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät myös  hintaan.  Astianpesuaineet ja  perusmausteet  sisältyvät  vuokrahintaan.  Suosittelemme, että jokainen jättää seuraaville vieraille vähintään yhdet rullat wc- ja talouspaperia (yleensä niitä on enemmänkin). Muutoin  mökissä olevia tarvikkeita voi käyttää vapaasti. 

Majoituskohteen normaali lämpötila on säädetty 20-21 asteeseen. Asiakas ei saa itse mennä konehuoneeseen "vääntämään" mittareita, vaikka hän olisi ns. alan ammattilainen. Hänen tulee aina ottaa yhteyttä omistajaan. Noissa tilanteissa asiakas vastaa aina kaikesta mahdollisesta vahingosta.

LIINAVAATTEET JA SIIVOUS EIVÄT NORMAALISTI SISÄLLY HINTAAN. Asiakkaan on käytettävä lakanoita. Liinavaatteet ja pyyhkeet voi tilata erikseen Ylläksen alueen palveluyrityksiltä. Villa Lomakololla on  pienimuotoista liinavaatevuokrausta. Asiakkaan tulee varmistaa liinavaatteiden ja pyyhkeiden saatavuus ennakkoon Ylläksen alueen muilta toimijoilta (katso yllas.fi), jos asiakas ei tuo omia liinavaatteita (isommat seurueet erityisesti). 

Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä (8), joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteessa ilman huoltajan tai omistajan lupaa on ehdottomasti kielletty. 

Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on sovittava varausta tehtäessä. Pääsääntö on, että lemmikit eivät ole sallittuja. Huom! Allergiaherkkyys. 

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä:

Asiakas luovuttaa mökin ja sen avaimet lähtöpäivänä viimeistään klo 15.00, ellei laskussa toisin mainita. Avain jätetään aina samaan paikkaan, mistä se on otettu.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava lomakohteen huoltajalle/omistajalle. Asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot lomakohteen omistajalle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse, ellei asiasta ole toisin sovittu. 

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja - tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat imuroidaan. Lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona, sauna sekä WC pestään. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä. Katso mökillä olevat tarkemmat ohjeet.

Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa. Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

Villa Lomakolo/omistajat eivät  vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut Villa Lomakolosta ja jonka seurauksia Villa Lomakolo ei kohtuudella ole voinut estää. Villa Lomakolo ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan lomakohteen omistajalle.

Mikäli asia ei vieläkään tule korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Villa Lomakololle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Villa Lomakolo eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Villa Lomakolo ole niistä korvausvelvollinen.

Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Kaikissa tilanteissa ensisijainen pyrkimys on neuvottelemalla löytää ratkaisu.

Onnettomuudet/vakuutukset

Villa Lomakololla ei ole asiakkaan puolesta minkäänlaisia vakuutuksia. Villa Lomakololla on vain oma kiinteistövakuutus. Asiakkaan tulee itse huolehtia vapaa-ajan vakuutuksista. Mikäli asiakas käyttää Villa Lomakolossa olevia pulkkia, potkuria, lumikenkiä, kävelysauvoja yms. tarvikkeita, asiakkaan tulee huolellisesti aina ennen käyttöä varmistaa laitteiden toimivuus. Villa Lomakolo ei ole missään yhteydessä vastuullinen niiden käytöstä. Asiakas ei maksa erikseen korvausta niiden käytöstä, vaan ne sisältyvät hintaan.

Asiakas myös huolehtii itse piha-alueesta, että se ei ole liukas. Villa Lomakolo ei missään olosuhteissa vastaa siitä, että piha on esimerkiksi hiekoitettu. Villa Lomakolon omistajat eivät asu Kolarin kunnassa ja piha-alueen huoltosopimusta ei ole tehty kenenkään kanssa. Suositellaan talvella käytettäväksi liukuestekenkiä tai liukuesteitä kengissä tai tukisauvoja. On myös hyvä liikkua rauhallisesti. 

Virheellinen hintatieto

Virheellinen hintatieto ei sido Villa Lomakoloa, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaankin pitää se ymmärtää. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakas on tutustunut näihin varausehtoihin vastaanottaessaan info- ja maksuohjeet sähköpostilla. Asiakas sitoutuu lisäksi tutustumaan mökissä oleviin turvallisuusohjeisiin sekä laitteiden käyttöohjeisiin.